Sign in

Son günlerde birçok global problem yaşanıyor. Hepimizin bir fikri var ve fikirlerimiz bakış açımızı belirliyor.Ne kadar güvenli dünyada yaşıyoruz? Ya da kendi yaşam alanımızı ne kadar güvenli bir yer haline getiriyoruz? Son zamanlarda ülkeler yaygın bir virüsle baş etmeye çalışıyor. Bir taraftan oluşan depremler , yangınlar ve Çernobil vakası gibi…


Akademik eğitimde, sürekli olarak alınan teorik derslerin yanısıra ezber düzeniyle süregelen sınavlar genellikle üniversitede yoğun bir eğitim olmamasının nedeni sayılabilir.Fakat mezun olduktan sonraki işe alım sürecinde öğrencilerin vaziyeti nedir? Kariyer ile ilgili sorun tecrübesizlik değil uygulamalı olarak görülmeyen derslerin yarattığı psikolojik baskı denebilir. Diğer bir deyişle, tecrübe eksikliğinin ortaya çıkardığı sorundur. Bundan dolayı da mezun öğrenciler birçok kaynak ve ek eğitim setleriyle alanında gelişmeye çalışmaktadır. İstisnalar haricinde genel olarak yapılan araştırmalarda üniversite eğitimi almış %50'den fazla bireylerin ortak sorunu olarak varsayılabilir.


Sürekli dillere dolanan tek bir alanda ciddi şekilde donanımlı ve meziyetli olmaktan bahsedilir. Bugüne kadar da karşılaştığım örneklerde de kendimizi direkt olarak bir alana yöneltmek hakkında verilen akademik nasihatlar bitmiyor. Peki herhangi ben ne yapmalıyım diye düşününce ise aklıma tek büyük bir pencere çıkıyor. Şöyle; hayatın tek bir alana odaklanacak kadar kısa soluklu olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle meydana gelebilecek oluşumlar veyahut sonuçlardan dolayı her zaman daha mütenevvî olarak gelişim göstermeliyiz. Fakat okuduğumuz bölümlere göre de değişiklik gösterecektir onlar ise istisnadır.


Benim için anlatması zor olan bir yer diye başlayabilirim. Yaşantınızdaki detayları fark ettiğiniz , kendinizi tanıdığınız ve zorlu günlerde ruhunuzu hissettiğiniz mola verdiren o yere gideli tam 2 yıl oldu. Orada zaman geçirirken sanki hayatınızın tamamıyla sadece bir filmden kalan sahneler olarak hatırlıyorsunuz ve asla o köyde yaşadığınız en ufak şeyi bile unutmak istemiyorsunuz. Bu söylenenler çok basit bir öykü gibi kalabilir fakat köye adımınızı atınca işler çok farklılaşıyor. Türkiye’nin vazgeçilmez bir lokasyonudur Şirince.

Atakan

Physics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store